BALKAN CLEAN POWER shpk

BALKAN CLEAN POWER shpk

Njesia Bashkiake  nr.1, Rr. "Vllazen Huta", Pallati Vila Park 1/21. Tirana, Albania

NUIS L52222014O


email: info@balkancleanpower.com